Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

chief
2115 d0a5
Dean Martin
Reposted fromlebendfutter lebendfutter viagreywolf greywolf
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viagreywolf greywolf
3427 778c
Reposted fromsoultraveling soultraveling viagreywolf greywolf
chief
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viagreywolf greywolf
chief
8882 a5b1
chief
chief
0342 74b9
Reposted fromcalifornia-love california-love viagreywolf greywolf

September 06 2017

chief
3128 ec8d 500
Reposted bynotyourstrawberryFeindfeuer
chief
Reposted bydobryflauszombiekraskokarrolkatytekpenispenispenisloledhellOhSnapshifffffervimeswebmsMerelyGiftedschaafsofiasMoHoSirenensangnaichv2pxwyimaginowana-iguanaregcordweirdscenesinsidethegoldminemakroshiroshima2schaafDunkelkunstzurawianiaczkaskizzoantonimgietropFiriathxanthskillzmcflydudkuqbshtallbarttcriserisemolotovcupcaketishkaGKXkingvolldostschlingelbankavogelkundelSaintomnoxeokatastrofokrybustwojjedynyniepowtarzalnyadasgorkylou8CarridwenechoxnomnomnomjethradancingwithaghostnitroventlamnedpesymistalucidumintervallumbladzikKudlatyBlueslost-in-spaceCaptain-ChaosmoepinukotroberutsutomczanCartman128nattsukrzywdajottoskuczykubenSzefoqlaumax
chief
2987 4bc0 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
chief
2078 1a75 500
Reposted fromutilized utilized viaawakened awakened
chief
chief
Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
chief
5178 0cab 500
Reposted fromvideogames videogames viagreywolf greywolf
3472 4ce2
Reposted fromarixatos arixatos viaorangeugarte orangeugarte
chief
6648 bb1a
Reposted frompassingbird passingbird viaorangeugarte orangeugarte
chief
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viagreywolf greywolf
chief
8635 c311 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viagreywolf greywolf

September 05 2017

chief
0769 8159
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl